Hovedside
Fordeler med Isoflex
Produktbeskrivelse
Energisparing
Teknisk data
Bestillingsskjema
Kontakt oss
Isoflex

Isoflex leverer tekstilbasert ventil-isolasjon for varme- og dampanlegg. Isoflexs isolasjonsenheter sikrer brukeren en bedre energiøkonomi. Som en følge av lavere romtemperatur ved bruk av Isoflex kan en også forebygge drifttekniske problemer i styringsautomatikk og gi et bedre arbeidsmiljø for teknisk personell. Isoflexs isolasjonsenheter holder høy kvalitet og alle materialer er godkjent innenfor gjeldende foreskrifter.


Energisparing

Høy temperatur i fyrrom er ofte en indikasjon på dårlig isolering. Ved dårlig isolering avgis det et energitap som ikke utnyttes og gir en dårlig fyringsøkonomi. Isoflex kan redusere energitap i ventiler med inntil 90% og dermed redusere energikostnadene. Ved å redusere varmen i tekniske rom og tilstøtende areal vil en også forebygge feil i styringsautomater og samtidig gi bedre arbeidsmiljø for teknisk personell.